مردم نشان دادند که انقلاب را از آن خود می دانند

کد خبر: 83205747 (6885078) تاریخ خبر: 1397/11/22 ساعت: 15:58 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »