قطر: عربستان از حج استفاده سیاسی می کند

کد خبر: 83216707 (6899123) تاریخ خبر: 1397/12/01 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

بیانیه رهبری درباره گام دوم انقلاب سرمایه بزرگ مدیریتی است

کد خبر: 83216709 (6899026) تاریخ خبر: 1397/12/01 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

رهبر معظم انقلاب نماینده واقعی ملت فلسطین هستند

کد خبر: 83215445 (6897431) تاریخ خبر: 1397/11/30 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

زبان دیپلماتیک به معنای سازش نیست

کد خبر: 83214096 (6895741) تاریخ خبر: 1397/11/29 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

درهای بسته حسینیه ارشاد و حواشی یک مراسم ترحیم

کد خبر: 83214098 (6895525) تاریخ خبر: 1397/11/29 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

مویِ سیاهِ خرسِ زخمی در تالار حافظ می‌ماند

کد خبر: 83211459 (6892306) تاریخ خبر: 1397/11/27 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

بدون ورود نقادانه، تحول در حوزه علوم انسانی امکان پذیر نیست

کد خبر: 83210226 (6890677) تاریخ خبر: 1397/11/26 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

672 سد کوچک و بزرگ در کشور در دست ساخت است

کد خبر: 83210227 (6890704) تاریخ خبر: 1397/11/26 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

دانش آموزان انگلیسی دراعتراض به تغییرات اقلیمی تظاهرات کردند

کد خبر: 83210228 (6890695) تاریخ خبر: 1397/11/26 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »

اینترنت اشیا و مدیریت انرژی

کد خبر: 83206958 (6886417) تاریخ خبر: 1397/11/23 ساعت: 16:15 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »