تجمع هفت‌تپه‌ای ها زیر باران برای حقوق کارگران

ادامه مطلب »
اسماعیل بخشی

اسماعیل بخشی کیست؟

نام اسماعیل بخشی نخستین بار سال‌های پیش به عنوان یکی از هیئت موسس سندیکای کارگران هفت‌تپه به گوش رسید. خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری رسمی و مجاز ایرانی که به حقوق کارگران می‌پردازد درباره... ادامه مطلب »