هما زاهدی به همراه اردشیر زاهدی و سپهبد زاهدی

گفتگو با دختران مردان مشهور: هما زاهدی

  خانم “روزولت” گفت است: “شهرت، نیرومندترین آهن‌ربای این جهان است!” آری،  شهرت جاذبهای افزونتر ازنیروی جاذبه کره زمین دارد. مردان و زنان مشهور، و یا دختران مردان و زنان مشهور،  همیشه... ادامه مطلب »