زنان، رانندگی را از مردان آموخته‌اند

زنان و رانندگی

برای بعضی ها این عقیده به وجود آمده که زنان بد تر از مردان رانندگی می‌کنند علت را باید در این واقعیت جستجو کرد که در مرحله اول فقط شوهرم مشق رانندگی... ادامه مطلب »