واضح ترين فيلم از بازديد رضاشاه پهلوی به میزبانی آتاتورك در ترکیه

ادامه مطلب »
نامه رضا شاه به محمدرضا ولیعهد پهلوی - دستخط رضا شاه

تصویر و متن کامل نامه رضاشاه به ولیعدش محمدرضا در ۹ فروردین ۱۳۱۱

نور چشم ارجمند کامکار ولیعهد کاغذ مورخه ۲۱ اسفند واصل گردید و مژده سلامت شما موجب خوشوقتی و مسرت شد. دیکته ها و مشق ها را هم که حاکی از پیشرفت و... ادامه مطلب »