دوره پهلوی اول

تصویر و متن کامل نامه رضاشاه به ولیعدش محمدرضا در ۹ فروردین ۱۳۱۱

نامه رضا شاه به محمدرضا ولیعهد پهلوی - دستخط رضا شاه

نور چشم ارجمند کامکار ولیعهد کاغذ مورخه ۲۱ اسفند واصل گردید و مژده سلامت شما موجب خوشوقتی و مسرت شد. دیکته ها و مشق ها را هم که حاکی از پیشرفت و ترقیات شما بود ملاحظه کردیم و بی نهایت خوشوقت شدیم. البته تا به حال امتحانات مدرسه خاتمه پیدا کرده و به خوبی از امتحان گذشته اید تصور می ...

ادامه مطلب »
bigtheme