24 اسفند 1358- نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

24 اسفند 1358- نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایرنا – تهران – 24 اسفند 1358 – نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور گسترده مردم در سراسر کشور برگزار شد. *18*22

24 اسفند 1397

9:0

عکس:
آرشيو ايرنا

کد خبر:
3673157

27
عکس

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_320_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *