گرانی و تورم در دوره دوم حسن روحانی، با رسم نمودار

گرانی و تورم در دوره دوم حسن روحانی، با رسم نمودار

با توجه به افزایش شدید قیمت‌های کالاهای اساسی و برخی کالاهای پراستفاده در ماه‌های اخیر، قیمت برخی کالاها از ابتدای شروع به کار دولت روحانی در سال 92 تا به امروز را مقایسه کردیم.