پیتزا طلا، پدیده جدید بچه‌پولدارهای اصفهان

پیتزا طلا، پدیده جدید بچه‌پولدارهای اصفهان