پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی

پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی در سالن همایش های بین المللی صداوسیما با سخنرانی مسئولان کشوری و فرماندهان لشکری برگزار شد.