پاکستان: برای تحقق صلح در “افغانستان” تلاش می کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که کشورش برای تحقق صلح در افغانستان و پایان جنگ در این کشور، همه تلاش های خود را انجام می دهد.