مهاجم 52 ساله “یوکوهاما” ژاپن در تکاپوی امضا قرارداد جدید خود با این تیم

کازویوشی میورا مهاجم ژاپنی “یوکوهاما” از امضا قرارداد جدید خود با این تیم خبر داد.