فوت روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل نیاز به پیوند عضو/ رضایت گیری از بیمار مرگ مغزی بین ۶ تا ۹۰ ساعت طول می گشد

رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر در کشور به دلیل اهدا نشدن عضو فوت می‌کنند این آمار در کشور ما که مردمی مذهب و با عاطفه و مهربان داریم بسیار نگان کننده است.