صدای هوشنگ ابتهاج درباره تخریب خانه پدری‌اش

صدای هوشنگ ابتهاج درباره تخریب خانه پدری‌اش

خانه پدری هوشنگ ابتهاج (سایه) در شهر رشت در خطر تخریب قرار دارد.

همشهریان هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) از خطر تخریب خانه پدری این شاعر غزل‌سرای پیشکسوت نگرانند. این خانه در محله تاریخی استادسرای شهر رشت در نزدیکی خانه گلچین گیلانی – پسرخاله ابتهاج – قرار دارد و به گفته علیرضا پنجه‌ای – شاعر و فعال فرهنگی رشت -، سایه نخستین شعرش را آن‌جا سروده است.