سفر علیرضا بیرانوند به لرستان برای رساندن کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان و ارسال ١۴ کامیون به منطقه

سفر علیرضا بیرانوند به لرستان برای رساندن کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان و ارسال ١۴ کامیون به منطقه

سفر علیرضا بیرانوند به لرستان برای رساندن کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان و ارسال ١۴ کامیون به منطقه: از این میزان کمک‌های مردمی جا خوردم