درد دل بانوی خوزستانی که در رسانه ملی سانسور شد!

درد دل بانوی خوزستانی که در رسانه ملی سانسور شد!

مجری و داوران برنامه «عصرجدید» درباره جمله‌ای صحبت کردند که شرکت کننده خوزستانی روی نقاشی خود با شن و ماسه نوشته بود اما مخاطب تلویزیونی نمی‌دانست آنها درباره کدام جمله صحبت می‌کنند. چون صداوسیمای میلی تشخیص داده بود که مردم نباید آن جمله را ببینند.