حذف نرده‌ها، اِستوری سردار کمالی و دلِ گرمِ ما

ماجرا این است که پس از حذف نرده‌های نماز جمعه تهران و ورود یک امام جمعه جوان به جرگه ائمه نماز جمعه تهران، حسی از صمیمت میان مردم و کارگزاران نظام ایجاد شده، دیروز هم که ماجرای سربازان شاد در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد، سردار کمالی در یک واکنش غافلگیر کننده آن حس حذف نرده‌ها را دوباره یادمان آورد، این اتفاقات خوب اگر تکرار شود باور کنید که هیچ وقت تکراری نمی‌شود. برخی از واکنش‌های مجازی را نسبت به این اتفاق بخوانید.