تشکل سراسری فرهنگیان بازنشسته در ایران اعلام موجودیت کرد

بیانیه اعلام موجودیت اتحادسراسری بازنشستگان ایران: 

بازنشستگان ،مستمری بگیران و هم سرنوشتان عزیز

سالیان درازی به امید برخورداری از یک زندگی در خور وشایسته ، به انتظار تدبیر دولتیان نشستیم. دولت ها یکی از پس دیگری بر اریکه ی قدرت نشستند ورفتند. اما شوربختانه درب بر همان پاشنه بی اعتنایی و وعده های توخالی حاکمان در برابر مطالبات و خواستهای برحق‌مان چرخید.

مذاکره کردیم، تحصن کردیم، اعتراض کردیم وباز اجتماع کردیم اما دریغ ازگوش شنوایی که فریادمان را بشنود. دراین میان نه تنها هیچ گشایشی در وضعیت زندگی ما ایجاد نشد بلکه با بی ارزش کردن پول ملی و تحمیل گرانی های سرسام آورما را درکنار سایر اقشار مزد بگیر به مرجله جدیدی از زندگی فلاکت بارپرتاب کردند. از مشخصه های این مرحله ناتوانی هر چه بیشتر در تامین نیازهای اولیه و حداقلی خود وخرد شدن کمر بازنشستگان ومزدبگیران زیربار سنگین تورم و عدم دسترسی به بهداشت ودرمان مناسب و در یک کلام سقوط پر شتاب به عمق زندگی فلاکت بار است.

اینک که اراده ای در حاکمان جهت حل مشکلات و توجه به خواسته هایمان وجود ندارد و عامدانه سعی بر به فراموشی سپردن مان دارند، نتیجه گیری ما این است که دوران وعده و وعیدهای توخالی به قصد فریب وتحمیل زندگی به شکل گذشته به پایان رسیده است. راهی نو باید یافت و عملی برای برون رفت از این وضعیت مشقت‌با‌ر جستجو کرد.

شواهد نشان از آن دارد که در شرایط کنونی ذهنیت واراده ی بازنشسته ها و سایر اقشار جامعه به آن چنان درجه ای ازقوام رسیده است که با همبستگی و همدلی و همراهی می توان شعار «داشتن زندگی درخور و شایسته حق ماست» را به شعار محوری و اساسی خود تبدیل و محقق کرد.

با چنین رویکردی است که امروز«اتحاد سراسری بازنشستگان ایران» با هدف ایجاد صفی واحد از تمام بازنشسته هایی که دغدغه ی یک زندگی شایسته و مناسب توام با آرامش، آسایش، رفاه و امنیت خاطر را دارند، اعلام موجودیت می کند. ما برآنیم که اتحاد و همبستگی و همراهی ما به عنوان یک سرمایه اجتماعی بزرگ می تواند و باید بر پراکندگی و تشتت صفوفمان فائق آید و ما را در دور کردن دست غارتگران از صندوق هایمان و در دست گرفتن کنترل آنها و تحقق خواسته ها و مطالبات بر حق مان و در نهایت برخورداری از زندگی شایسته یاری دهد.

هرچه گسترده تر باد اتحاد تمامی بازنشستگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *