بازدید رئیس سازمان شیلات ایران از ظرفیت های شیلات گلستان

بازدید رئیس سازمان شیلات ایران از ظرفیت های شیلات گلستان

ایرنا – رشت – نبی الله خون میرزایی رئیس سازمان شیلات ایران روز شنبه از مراکز تکثیر و بازسازی و حفاظت از ذخائر ماهیان گیلان در شهرهای رشت، سیاهکل، سنگر و کیاشهر و محل عملیات مولد گیری ماهیان استخوانی و غضروفی بازدید کرد..*10*

03 فروردين 1398

18:7

عکس:
رضا اکبری

کد خبر:
3677746

15
عکس

‘;

$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “

“+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_PhotoNewsDetailCustome_320_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}

function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *