اوضاع فاجعه بار سیل‌زدگان عرب خوزستان روستای البونیس

اوضاع فاجعه بار سیل‌زدگان عرب خوزستان روستای البونیس

اهالی روستای آلبونیس در بامدژ اهواز می‌گویند حدود ۳ کیلومتر راه را در سیلابی‌ که تا سینه آنهاست طی می‌کنند. روستا ۴ روز است محاصره شده و شب گذشته دزد با قایق به روستا زده و آنها زنان و مردان اکنون در میان سیلاب پیاده به امید یافتن نقطه ای امن‌ می‌روند‌.