از درخواست تجدیدنظر در مستمری معلولان تا خطر نابودی جنگل‌های هیرکانی

سرخط مهم‌ترین خبرهای اجتماعی/ 23 بهمن‌ماه 1397

مستمری معلولان، خط 6 مترو، حبس دانش‌آموز اتیسم، افزایش آمار جانبازان شیمیایی و خط نابودی جنگل‌های هیرکانی مهم‌ترین خبرهای اجتماعی امروز بودند.