اخراج دختر فقیر به خاطر عشقبازی آقای رئیس!

درد زن بودن!

تفاوت مرد ایرانی و مرد غربی یعنی تفاوت ماهی خلیج فارس و ماهی مدیترانه!

قضیه اخراج دختر فقیر از اداره بخاطر عشقبازی آقای رئیس!

چرا آقای رئیس را اخراج نکردند؟

این هفته شنیدم که دختر جوانی در یک موسسه مشغول کار شده و دوران آزمایشی خود را طی میکرده است. آقای رئیس که مردی چشمچران و هوسباز است به گوش دختر زمزمه میکند که شرط استخدام تو در این دستگاه، جلب نظر موافق من در پایان دوره آموزشی است و شرط موافقت من هم البته «رضایت از تو» خواهد بود که به زبان بیزبانی یعنی اینکه اگر مرا راضی نکنی استخدامت عملی نیست.

دختر جوان و کم تجربه که بعلت تهیدستی موفق به ادامه تحصیل نشده و فکر میکرده با استخدام شدن در موسسه مزبور مشکلات مالی خود و خانوادهاش موقتاً حل میشود و نان و آبی نصیب او میگردد از فرط اجبار کم و بیش روی خوش به جناب رئیس نشان میدهد تا بقول معروف خرش از پل بگذرد و حکم استخدام را بدست بیاورد. آقای رئیس هم گاه به اتاق تنهای دختر ساده دل سرمیزده و دستی بر سر و موی او میکشیده تا از نگرانی دخترک که مبادا در دوران آزمایشی رفوزه شود حداکثر سواستفاده را بکند. قضارا رندی روزی سر میرسد و دست رئیس را بر شانه دختر میبیند و بمقامات بالاتر گزارش میدهد و پرده از اسرار برمیافتد.

خوب، البته یک موسسه بزرگ و آبرومند از کارمندادن ناصالح و غیرعفیف بیزار است و بالنتیجه بحکم روسای مافوق  فوراً دختر را اخراج میکنند. البته باید این کار را بکنند تا مایه عبرت دیگران باشد و محیط کار آلوده نشود.

مگر عدالت غیر از این هم حکم میکند! باید خوب تشویق بشود و بد تنبیه ببیند! اما، اما چرا آقای رئیس که دختر نوجوان بیچاره را وسیله هوسبازی خود قرار داد اخراج نشد؟

چرا هر دو- یعنی مباشرین انحراف و بیعفتی اخراج نشدند؟

جواب این سوال واضح است، آقای رئیس نانجیب را اخراج نکردند چون او مرد بوده و برای مرد که این کارها عیب نیست، فقط زن است که باید نجیب و عفیف باشد. این آقای رئیس کار اولش نیست، لابد قبل و بعد از این هم با دختران و زنان دیگری سروکار داشته و خواهد داشت. حالا در مورد این یکی جاسوسی پیدا شده و رفته و دسته گل به آب داده است. این پیشامدها که صدها نظیر دارد، درد زن بودن را در جامعه ما مجسم میکند. از بس در اجتماع گناه مردها بحساب نیامده از بس هیچ خطایی و خلافی برای آن ها قباحت نداشته، چنان امر بر خودشان هم مشتبه شده که در هر عمل انحرافی و گناه آلود مرد قهرمان است و زن خطاکار – مرد پاک و منزه است وزن ناپاک و نانجیب. بله مرد قارد مطلق و فعال مایشا است. چندی قبل که مجله زن روز یکی دو شماره درباره مد دامن بالای زانو مطالبی منتشر کرد آقایی تلفن کرد و گفت – چرا موضوع را کوچک میگیرید. چرا مار را با مردهای ممالک دیگر مقایسه میکنید. با روشی که دخترها در پوشش خود انتخاب کردهاند وضع همه خانوادهها بزودی متزلزل میشود و همه مردها عنقریب از زنهای خودشان بیزار میشوند و بعنوان دلیل گفت: آخر خانم، ما مرد مشرقی هستیم.

پرسیدم – مگر انسان شرقی و غربی دارد؟

گفت – بله. البته مرد ایرانی مرد کامل است، ما نمیتوانیم پای لخت زنها را ببینیم و خوددار باشیم و کف نفس داشته باشیم (!) چون ژن مردی ما کامل است (!) آب و هوا و موقعیت جغرافیایی این مملکت مرد را از لحاظ غریزی قویتر از مردان ممالک سردسیر پرورش میدهد (!). و بنابراین زنها و دختران ما باید مواظب باشند که با پوشیدن لباسهای تحریکآمیز و کوتاه احساس تند و آتشین ما را مشتعل نگردانند (!) آقا سپس افزود: در کرانههای مدیترانه هم ماهی صید میشود، در خلیج فارس هم همینطور، در دریای خزر هم ماهی هست و اینها همه ماهی هستند ولی طعم و چربی و خاصیت آنها فرق دارد. مرد ایرانی هم با مرد غربی فرق دارد. زنها اگر میخواهند در امان باشند باید خودشان را بپوشانند (!)

این آقا خیلی با حرارت حرف میزد و با امثال و دلایلی باصطلاح علمی میخواست ثابت کند که خون مرد ایرانی غیر از مرد اروپایی است، و بنابراین اجازه گستاخی دارد و باید مثل دیو تنوره بکشد!

گفتم – بیانات غیر مستدل و مفصلتان مرا بیاد مطلبی انداخت که از پدرم شنیدهام که آن را عیناً نقل میکنم: 

پدرم که از مخالفان سرسخت حجاب بود میگفت که 40 سال قبل که برای زنها کفشهایی بنام «قندره» با پاشنه پهن و سهسانتی مد شده بود و بجای روبنده هم پیچه به بازار آمده بود، ناگهان اراده و ایمان مردهای آن دوره به لرزه درآمد تا آنجا که در یک روزنامه (شاید حبل المتین یا یکی از نشریات یومیه آن روز) نوشتند: «لبس قندره و ضرب نقاب موجب شهوت متاهلین فضلاعن العذاب است».

(پوشیدن کفش «قندره» و پیچه زدن زنان عنان اختیار را از مردان زندار میگیرد، البته خیلی بیشتر از مجردها، و این باعث عذاب آخرت است).

حالا آقای محترم مقایسه بفرمایید که بین این اعتراض آن روزنامه و گفتههای شما با وجود چهل سال فاصله زمانی تا چه اندازه هماهنگی موجود است. 

فلسفه بافی آقایان در عرض این چهل سال قالبش عوض شده ولی محتوایش همان است که بود. بنظر هر آدم عاقلی طرز لباس پوشیدن خانمها دلیل اصلی فساد نیست، بلکه عامل اصلی فساد ضعف اراده و تربیت غلط مردهای این سرزمین است. تفاوت فاحش مرد غربی و شرقی طرز تربیت اوست نه ساختمان وجودی او. اگر فرضیه شما صحیح باشد و انسانها را بخواهیم با ماهیها و سایر حیوانات مقایسه کنیم لابد تصدیق خواهید کرد که ماهی دریای خزر هرچه هست نر و مادهاش یک نژاد دارد و مثل هم است، پس لااقل قبول کنید که اگر خاصیت منحصر بفردی در جناب شما و برادران شرقی شما هست پس باید همان خاصیت هم در زنهای هموطن شما باشد.

البته این را هم بگویم که نویسند به هیچوجه طرفدار مینیژوب و پوشیدن لباسهای کوتاه و عریان نیست زیرا زیبایی هرگز در عریانی نیست و وقار و متانت زن بخودی خود موجب جذابیت اوست.

دلیل دیگر مخالفت من با عریان پوشی اینست که حالا که بعضی از مردهای ما از دیدن یک پا آنقدر از خود بیخود میشوند که ممکن است ترک خانه و خانواده کنند حیف است زنها به این سادگی و بیارزشی وسیله لذت ممنونع آنها را فراهم کنند و قدر و قیمت همنوع خود را پایین بیاورند.

این چه مردانگی است که با دیدن و یا ندیدن یک ساق پای عریان فوراً شل وسفت میشود؟ مردانگی به اخلاق – شجاعت و شرافت است و هیچ مد روزی نباید در دژ پولادین مردانگی – اگر در کسی باشد – خللی وارد آورد.

معلوم نیست این زنهای ما در مقابل این بیانصافیها چه باید بکنند و این جامعه مردانه تا کی میخواهد کاسه وکوزه ضعفهای اخلاقی و تربیتی خودش را سر زن بیچاره بشکند؟

تا کی این آقایان با این صراحت به ضعف اراده خود اعتراف میکنند و میخواهند آن را نوعی کمال در موجودیت یک مرد بدانند؟ و تازه زن بیچاره را قربانی ضعفهای خود میکنند و لکه بدنامی را بطور یکطرفه به دامان او میچسبانند.

بنظر من روشن است تا وقتی ریشه فساد کنده نشده، تا وقتی قوانین یک جانبه به قوت خود باقی است و تا وقتی بحکم قوانین موجود دختر بدبخختی را که فقط به منظور نجات از فقر روی خوش به رئیس خود نشان داده اخراج میکنند ولی آقای رئیس را برجای میگذارند تا به راه و روش خود درباره دیگران ادامه دهد، بدیهی است کهمردهایی پیدا میشوند که میگویند زن ها لباس سرتاسری بپوشند تا اراده ما متزلزل نشود!

 

رپورتاژ از زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *