آیا شما بانوی دقیق و مرتبی هستید؟

نظم و.. زندگی
آیا بانوی دقیق و مرتبی هستید؟
خود را بیازمایید. خود را بشناسید.
در زندگی مدرن امروزی به خصوص با جهشی که در جامعه بانوان برای شرکت در فعالیتهای مفید اجتماعی و تولیدی ایجاد شده، اولین وظیفه یک بانوی مدرن داشتن نقشه دقیق برای زندگی روزانه میباشد. و نظم و ترتیب چه در کارهای خانه، چه در اداره و یا در فعالیتهای اجتماعی و همچنین دقت در لباس پوشیدن و توالت عوامل تعیینکننده شخصیت بانوان میباشد. و ما برای اینکه از این لحاظ خود را بهتر بشناسید و اگر چنانچه نظم و ترتیب لازم در زندگی شما وجود ندارد به نکات ضعف خود آشنا شوید و قبل از اینکه شوهر یا نزدیکانتان به شما تذکر بدهند خودتان رفع چاره را بنماید. ده سوال ساده که به وسیله بزرگترین متخصصین امر ترتیب داده شده طرح می نماییم و شما با کمال صداقت پیش خودتان به آنها جواب خواهید داد و بعد که جوابهای خود را با نتیجهای که داده شده مقایسه مینمایید،خودتان قاضی خودتان میشوید.
1- در منزلتان برای هر چیز جای خاصی اختصاص دادهاید و همیشه هر چه را که لازم دارید مستقیماً در جای خودش پیدا میکنید؟
2- برای اینکه به موقع و مثلاً در صورت عجله لباسی را که مورد احتیاجتان می‌باشد بپوشید آیا قبلاً آنها را اتو کرده و اگر لکهای دارد پاک می‌کنید، یا مثلاً دکمه پاره شده یا لغ آن را میدوزید که در آخرین لحظه مجبور نباشید دستپاچه شده و یا خدای نکرده لباستان را نامرتب بپوشید؟
3- نامههای رسمی، اسناد بهادار، قبوض مورد احتیاج و یا سفته و چکهایی که شوهرتان به دست شما میسپارد آنها را به طور مرتب و منظم هر کدام را جداگانه با صلاح خود درجای مخصوصی به صورت پروندههای جداگانه بایگانی مینماید که هر وقت به آنها احتیاج پیدا شد زیر فرش و توی کشوهای مختلف گنجه و پشت قابهای عکس دنبال آنها نگردید و مستقیماً یه جای مخصوصی مراجعه و سند موردنظر را به آسانی پیدا مینمایید.
4- آیا مراقب بهداشت و نظافت ناخنهای خود بخصوص وقتی از منزل خارج میشوید میباشید؟
5- وقتی برای تهیه غذا به آشپزخانه میروید و یا در انبار منزل در جستجوی شیئ مخصوص هستید مواظب هستید که لباس و سر وصورتتان را کثیف نکنید و مراقب نظافت سر و وضعتان هستید؟
6- در موقع آشپزی وقتی رفع احتیاجتان از هر ظرف یا وسیلهای شد آن را تمیز کرده جای خودش میگذارید یا همیشه دور و برتان را شلوغ میکنید؟
7- وقتی میخواهید به یک مسافرت چند روزه بروید – آیا قبل از حرکت و سر فرصت یکبار چمدانتان را بررسی میکنید که در آخرین لحظه متوجه نشوید چیزی را فراموش کردهاید ؟
8- قبل از بیرون رفتن ار منزل توجه دارید که تمام در و پنجرهها را بسته باشید. شیر آب و گاز را ببندید و رادیو، تلویزیون یا بخاری روشن نمانده باشد ؟
9- موقع ترک منزل دوست یا فامیل که با بچههایتان رفتهاید توجه مینمایید که کیف خودتان یا لباس و اشیا مربوط به بچهها جا نمانده باشد ؟
10- اگر کتاب یا مثلاً لباسی را از دوستانتان به امانت میگیرید مراقبت مینمایید که آنرا تمیز و مرتب نگهدارید و پس از رفع احتاجتان با وضع اولیه و به موقع آنرا برگردانید ؟
نتیجه:
– اگر ده جواب بله دارید. شما بانوی خارقالعادهای هستید و به شما تبریک میگوییم.
– پنج جواب بله. بد نیست قابل تحمل میباشد. اما سعی کنید منظمتر باشید به صلاح خودتان است.
– از صفر تا سه جواب بله. باور کنید کسانیکه با شما زندگی و معاشرت میکنند صبر ایوب دارند. اگر احساس کردید در زندگی تنها ماندهاید کسی را مقصر ندانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *